Naše služby

V popředí naše schopnosti.
Středobodem zájmů náš zákazník.

Profesionalita, spolehlivost, dochvilnost a vysoká flexibilita jsou značky kvality, které charakterizujou naší společnost Bauermade GmbH již léta. Jsme „SPŘÍZNĚNÉ DUŠE“ jak s našimi obchodními partnery tak v našem týmu. Úspěch každého jednotlivce je důležitou součásti úspěchu celé společnosti.

Pro „SPŘÍZNĚNÉ DUŠE“ u Bauermade jsou typická odborná vyzřelost, ochotna pomoci, týmová spolupráce, vzájemný respekt, radost z učenlivosti, orientace na výkon, otevřenost a zvědavost. Pro Bauermade-rodinu je otevřená a partnerská firemná kultura jediněčná a proto všem tak vzácná. U ní má každý jednotlivec perspektivu. Kde jsou úcta a lidskost na prvním mistě není práce jenom zaměstnáním.

Ve společnosti Bauermade nesou všichni asfaltoví kovbojové a asfaltové kovbojky odpovědnost a aktivně spolupracují na růstu– a to od začátku. Úspěchy jsou dosaženy společně. Týmová práce a angažovanost pro stejný cíl pohání záměry vpřed.

Rozsah služeb nabízených naší společností sahá od přepravy sypkých materiálů polohovými silami přes přepravu volně ložených komodit cisternovými návěsmi vnitrostátně a mezinárodně – dle potřeby. Trvalé investice do moderního vozového parku jsou součástí firemní filozofie při zodpovědnosti péče o životní prostředí.

Mezi těžiště v oblasti dopravy patří silová přeprava materiálů pro stavební a sklářský průmysl a pro technickou infrastrukturu.

V silologistice nabízíme zákazníkům z různých průmyslových odvětví přepravní řešení na míru při naplňování cílů v oblasti snižování energetické náročnosti, vlivu na životní prostředí a globální změny klimatu.

Stručný přehled služeb Bauermade GmbH:

  • Převzetí a zajištění přeprav sypkého zboží týmem, který disponuje vysokou technickou a odbornou kompetenci - spolehlivě a včas
  • Přeprava surovin pro stavebnictví v Německu a v Evropě
  • Realizace přeprav v závislosti na druhu materiálu, hmotnosti, kubatuře, způsobu nakládky a vykládky přepravovaného materiálu, výšková specifikace nakládky a vykládky a termín dodávky
  • Spolehlivé a včasné zásobování zákazníků stavebními materiály pomocí vysoce výkonné logistiky společnosti Hasit Trockenmörtel GmbH
  • Dlouholetá spolupráce s producenty sypkých materiálů
  • Nabídka moderního vozového parku pro různa nasazení - polohovače sil, doplňovače sil, tahače, jedno- a dvoukomorové cisternové návěsy

Zkušenost. Výkonnost. Rychlost.

O NÁS • NÁŠ TÝMVOLNÁ MíSTA • KONTAKT

Bauermade GmbH Nabburg Silotransporte und Schüttguttransporte

Sídlo naší společnosti

na Sauerzapfstrasse v Nabburgu 

BAUERMADE

Naše základna v Nabburgu. Tady začínáme, tady se scházíme a pěstujeme naši pospolitost. Tréninkové kurzy, společná lahodná svačina u táboráku na konci týdne nebo kulečníkový zápas v týmové místnosti? To vše je v Bauermade běžnou praxí.