IMPRESUM

Bauermade GmbH
Sauerzapfstr. 13
D – 92507 Nabburg

Jednatel: Eva Bauer

Tel.: +49 9433 2020-25
Fax: +49 9433 2020-57

info@bauermade.de
www.bauermade.de

DIČ: DE263247544
Daň NR.: 211/122/01383

Koncepce a implementace:
bildraumwest

Fotografie a videa:
bildraumwest

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně údajů objasňuje druh, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci naší online nabídky a s ní souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externích online prezentací, jako je např. profil na sociálních sítích. (dále společně jen jako „online nabídka“). S ohledem na použité pojmy, jako jsou „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“, odkazujeme na definice v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Subjekt odpovědný za zpracování údajů na této webové stránce je

Viz informace v impresu

VAŠE PRÁVA OHLEDNĚ ÚDAJŮ

Pomocí uvedených kontaktních údajů můžete kdykoli uplatnit následující práva:

  • informace o vašich údajích, které ukládáme, a jejich zpracování (článek 15 GDPR),
  • oprava nesprávných osobních údajů (článek 16 GDPR),
  • vymazání vašich údajů, které ukládáme (článek 17 GDPR),
  • omezení zpracování údajů, pokud ještě nesmíme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (článek 18 GDPR),
  • námitku proti zpracování vašich údajů námi (článek 21 GDPR) a
  • přenositelnost údajů, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (článek 20 GDPR).

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Se stížností se můžete kdykoliv obrátit na dozorový úřad, např. B. příslušnému dozorovému úřadu spolkové země vašeho bydliště nebo úřadu, který je za nás odpovědný jako odpovědný orgán. Seznam dozorových úřadů (pro neveřejnou oblast) s jejich adresami naleznete na tento odkaz.

SBĚR OBECNÝCH INFORMACÍ PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK
TYP A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete nebo jinak neodešlete informace, automaticky se zaznamenávají informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Informace jsou zejména zpracovávány pro následující účely:

  • zajištění bezproblémového připojení k webu,
  • zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
  • hodnocení bezpečnosti a stability systému,
  • k optimalizaci našich webových stránek.

Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto typu statisticky vyhodnocujeme, v případě potřeby anonymně, abychom optimalizovali naše webové stránky a technologii, která za nimi stojí.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM:

Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našeho webu.

PŘÍJEMCE:

Příjemci dat mohou být zpracovatelé.

DOBA SKLADOVÁNÍ:

Údaje budou vymazány nejpozději do 6 měsíců od zpracování žádosti. Pokud existuje smluvní vztah, podléháme zákonným lhůtám uchovávání podle německého obchodního zákoníku a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘEDEPSANÉ NEBO POVINNÉ:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši žádost však můžeme zpracovat pouze v případě, že nám poskytnete své jméno, e-mailovou adresu a důvod žádosti.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
TYP A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Údaje, které zadáte, budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. To vyžaduje, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu a své jméno. To se používá k přidělení požadavku a následnému zodpovězení. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

PRÁVNÍ ZÁKLAD:

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Poskytnutím kontaktního formuláře bychom Vám rádi usnadnili kontakt s námi. Vámi poskytnuté údaje budou uloženy za účelem vyřízení žádosti a pro případné následné dotazy. Pokud nás kontaktujete s žádostí o nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

PŘÍJEMCE:

Příjemci dat mohou být zpracovatelé.

DOBA SKLADOVÁNÍ:

Údaje budou vymazány nejpozději do 6 měsíců od zpracování žádosti. Pokud existuje smluvní vztah, podléháme zákonným lhůtám uchovávání podle německého obchodního zákoníku a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘEDEPSANÉ NEBO POVINNÉ:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši žádost však můžeme zpracovat pouze v případě, že nám poskytnete své jméno, e-mailovou adresu a důvod žádosti.

POUŽÍVÁNÍ KNIHOVNY SKRIPTŮ (GOOGLE WEBFONTS)

Aby se náš obsah zobrazoval správně a graficky přitažlivý v různých prohlížečích, používáme k zobrazování písem na této webové stránce „Google Web Fonts“ od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

ŠIFROVÁNÍ SSL

Abychom ochránili bezpečnost vašich dat během přenosu, používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) přes HTTPS.

INFORMACE O VAŠEM PRÁVĚ NA NÁMĚTKU V SOULADU S ČL. 21 GDPR
INDIVIDUÁLNÍ PRÁVO NA NÁMĚT

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR. Pokud podáte námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

PŘÍJEMCE NÁMITKY

info@bauermade.de

ZMĚNY NAŠÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům, nebo provést změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se pak bude vztahovat na vaši příští návštěvu.

OTÁZKY NA SPRÁVCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám prosím e-mail nebo kontaktujte přímo osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci: info@bauermade.de

Bauermade. Spolehlivý. Nekomplikovaný.